BLOG

KONTAKT

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

Copyright © 2022 

Pracownia Gardenia Home

Polityka prywatności

al. 29 Listopada 85, 31-408 Kraków

Pracownia projektowa

wnętrz i ogrodów

MENU


Pracownia projektowa GARDENIA HOME Wnętrza i Ogrody, al. 29 Listopada 85, 31-408 Kraków, Telefon: +48 794 275 744,  E-mail: biuro.gardeniahome@gmail.com

Zadzwoń: +48 794-275-744

Polityka Prywatności

gardeniahome.pl

 

1. Definicje
Administrator - Justyna Rożak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justyna Rożak Gardenia Home z siedzibą przy ul. Reduta 40A/39, NIP: 9452219552, REGON: 380240014, adres e-mail: biuro.gardeniahome@gmail.com, numer telefonu: 794 275 744.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: gardeniahome.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Przetwarzanie danych
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), przetwarzane są przez Administratora:


i.    w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
ii.    w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
iii.    w celu przesyłania zwrotnych wiadomości kontaktowych bądź informacji handlowych; podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)


Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach
 
związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


4. Formularz kontaktowy
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań kontaktowych, które polegają na przesyłaniu Użytkownikowi odpowiedzi na wskazane przez Użytkownika zagadnienie w Formularzu.
Administrator nie podejmuje decyzji automatycznych w stosunku do Użytkownika oraz dane osobowe Użytkownika nie podlegają profilowaniu.

5. Pliki cookies
Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (takich jak Google). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.
Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka). Pliki cookies mogą być również wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z Administratorem partnerów – podlegają wówczas politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów.
Zakres oraz cel gromadzenia danych, oraz droga kontaktu i realizacji praw czy dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu. Administrator informuje, że można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.
 
W    przypadku    stosowania    Google    Chrome,    instrukcja    znajduje    się    tutaj    –
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
W    przypadku    stosowania    Mozilla    Firefox,    instrukcja    znajduje    się    tutaj    – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your- computer
W    przypadku    stosowania    Safari,    instrukcja    znajduje    się    tutaj    –
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
W    przypadku    stosowania    Microsoft    Edge,    instrukcja    znajduje    się    tutaj    –
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies
W przypadku stosowania Internet Explorer, Administrator sugeruje zmianę narzędzia na któreś    z    powyższych,    a    ponadto    instrukcja    znajduje    się    tutaj    – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-cookies
Administrator czuje się w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej i ograniczenie jej funkcjonalności.

6. Przetwarzanie danych Użytkownika.
Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:


W ramach EOG:
W ramach Serwisu, dane Użytkownika są przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązane są do przestrzegania analogicznych do zawartych w Polityce wysokich standardów prywatności.
i.    Hotjar Ltd (w związku z korzystaniem z narzędzia Hotjar) (adres siedziby głównej: Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta). Zbierane dane umożliwiają monitorowanie zachowań Użytkowników na stronie, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/;


Poza EOG:
W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Administrator zapewnia, że dane są przekazywane podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które stosują standardowe klauzule umowne.

i.    Dla    Google    Inc.-    dostarczający    rozwiązanie    Google    Analytics    służące    do monitorowania ruchu strony. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem  www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.  Ponadto  korzystając  z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics.
ii.    Dla Meta Inc. dostarczający rozwiązanie Facebook Pixel służące do monitorowania ruchu strony. – Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://developers.facebook.com/docs/privacy/.


Tym samym gwarantuje przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

7.    Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8. Uprawnienia użytkownika
Użytkownikowi przysługuje prawo:

a.    dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
b.    usunięcia danych,
c.    ograniczenia przetwarzania,
d.    prawo do przenoszenia danych,
e.    prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
f.    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.
Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
 
9. Odbiorcy danych
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. Kontakt
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro.gardeniahome@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

11. Zmiany Polityki Prywatności
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja
Polityki została przyjęta i obowiązuje od    14.06.2023 r.